GetWet Pool Care

produkter för vattenvård

PRODUKTER

pH-Plus /
pH-Minus

Granulat som höjer poolvattens pH värdet. Idealt pH värde: 7,0-7,4. Inom dette interval fungerar GetWet Pool Care sköttsmedel optimalt.

Om pH-värdet ligger under 7,0 skall det höjas med pH-Plus (2212).

Om pH värdet är for högt skall det sänkes med pH-Minus (2210).

Säkerhetsdatablad:

pH-Plus ph-Minus

Snabb klor

Till chockbehandling och löpande desinfektion av poolvatten. Badvattnet blir säkert desinficerat när man upprätthåller en klorhalt på 1-3 mg/l.

Finns i plast box med respektiv:

1 kg (2213)
5 kg (2214).

Säkerhetsdatablad:

Snabb klor

Veckoklor

Veckoklor klortabletter används för att upprätthålla rätt klorhalt i vattnet, så det  alltid hålls rent och fräscht. Tabletterna innehåller stabilisator som förhindrar nedbrytning av solens UV-strålar.

20 g. tablett (2216).
200 g tablett (2217).

Säkerhetsdatablad:

Veckoklor

Algskydd

Den omgivande miljön - hög värme, kraftiga regn och stor badaktivitet påverkar utvecklingen av beläggningar i poolen.

Algskydd (2219) förebygger att poolen blir slemmig och får beläggningar på botten och sidorna.

Säkerhetsdatablad:

Algskydd

Flocknings-
medel

Flockningsmedel gör oklart poolvatten klart igen, genom att samla mycket små kringflytande grumligheter i större enheter som bättre kan fångas upp av poolens sandfilter.

Flytande, 1 liter (2222).

Säkerhetsdatablad:

Flockningsmedel

Test Strips

Pool Test Strips används för att mäta vattnets pH-värde och klorhalt (2237) eller Activt Syre (2238). Det krävs balans i badvattnet för att uppnå idealiskt resultat av vattenvården. Praktisk behållare, som innehåller 50 teststickor.

Multitabs, 5 kg

Multitabs (2231) innehåller: Veckoklor, KlarPool, Flockningsmedel och hårdhetstabilisator som motverkar utfällning av kalk och mineraler i poolvattnet. Bör kombineras med Snabb klor för periodvis klorchock.

Säkerhetsdatablad:

Multitabs

KlorPuck Combi

Kombinerar en snabb grunddesinfektion av badvattnet tillsammans med ett långtidsverkande klor för en hög vattenhygien över en längre period. Enkelt och effektivt!
Pink: Snabbupplösligt klor. Vit: Långsamupplösligt klor med multieffekt. Blå: Förebyggande av beläggningar.

Tablett 250 g (2230).

Säkerhetsdatablad:

KlorPuck

Pool
Starter Kit

Startkittet innehåller Snabb klor till desinfektion av vattnet. Teststickor för att testa pH och klor nivå. PH Plus/Minus för att justera pH nivån samt Algskydd för förebyggande av beläggningar (2201).

Säkerhetsdatablad:

pH-Plus Snabb klor

ph-Minus Algskydd